HLAVNÍ SPONZOR:
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI:
Elektroinstalace ELIMONT s.r.o.ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERKhumanwasteNAŠE MĚSTO PŘEŠTICE
Jako pravidelný dárce krve a dárce kostní dřeně na těchto stránkách propaguji:
Darování kostní dřeně:
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
Daruj krev, daruješ život:
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
CHALUPY U ZEMĚTIC
PRACOVNÍ NÁZEV „ŠTĚPÁNKA“
Lokalizace: Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“
(počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ s lokalizací „nad Poraženým lesem“).
Vyhlídková věž Štěpánka
PODPORA – SPONZORING
Dalším sponzorským darům na stavbu vyhlídkové věže patří poděkování.
Všem sponzorům včetně budoucích, kteří stavbu vyhlídkové věže podpořily zejména finančními prostředky, svou prací či jinak, bude po dokončení garantován volný přístup, využití pro prezentaci přímo na místě, při tvorbě propagačních materiálů.
O sponzorech bude informováno na těchto stránkách, a pokud to umožní pravidla pro zveřejňované články do novin a časopisů budou uvedení i v těchto novinách a časopisech.
• Projekt stavby, jeho zpracování bylo umožněno díky podpoře, kterou poskytl Ing. Arch. Petr Šneberk, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERK, tím, že za zpracování studie, projektu pro umístění stavby a povolení stavby si vyúčtoval pouze minimální režijní náklady.
• Sponzorem stavby je i Matěj Valeš a parta kolem tohoto kamaráda z Holýšova a okolí, kteří dotovali celou akci svou prací a významnou pomocí při získávání zdícího materiálu.
• Akce je podporována i městem Přeštice.
• Rozjezd celé stavby zejména výstavbu základů umožnil svým příspěvkem Plzeňský kraj.
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život