HLAVNÍ SPONZOR:
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI:
Elektroinstalace ELIMONT s.r.o.ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERKhumanwasteNAŠE MĚSTO PŘEŠTICE
Jako pravidelný dárce krve a dárce kostní dřeně na těchto stránkách propaguji:
Darování kostní dřeně:
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
Daruj krev, daruješ život:
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
CHALUPY U ZEMĚTIC
PRACOVNÍ NÁZEV „ŠTĚPÁNKA“
Lokalizace: Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“
(počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ s lokalizací „nad Poraženým lesem“).
Vyhlídková věž Štěpánka
Místo stavby
Místo stavby
Výhledy do krajiny.
Ze severních zalesněných pahorků Plzeňské vrchoviny je jihovýchodním směrem rozhled k obci Merklínu k Jahodovému vrchu a Paní hoře, jižním směrem přes Švihovskou vysočinu s vrchy Tuhošt, Běleč, Bělýšov, Doubrava a Velký Bítov k dominantnímu Srnčímu vrchu v popředí nad obcí Ptenín a dále jihozápadním směrem pohůří Šumavy s hřebenovou partií Želivského vrchu, Prenetu, Můstku a Pancíře západním směrem a za vrchem Velký Ostrý je zbytek pohoří Śumavy a Českého lesa zakrýváno západním směrem - blíže ležící vrchovinou nad Holýšovem.
Panoráma
Architektonické řešení vyhlídkové věže.
Vyhlídková věž má architektonicky a výtvarně připomínat repliku obrané věže ve znamení stopy historického osídlení Českých zemí Římskou říší v období starověku ve stylu hraničního opevnění - Limes Románum a středověkých stavebních postupů obranných věží. Kolem věže bude provedena jako replika na části valů dřevěná kůlová palisáda včetně malé vstupní branky na kůlech v palisádě.
PanorámaPanorámaPanorámaPanorámaPanorámaPanoráma
Vizualizace stavby dle stavebního povolení 2013.

Historické osídlení Římany - v stavbou řešených územích, přímo není historicky a archeologicky prokázáno, avšak na území Čech a zejména na jižní Moravě se římské tábory a opevnění nacházelo. V lokalitě docházelo v průběhu věků od starověku k čilému obchodnímu styku mezi Římskou říší a původním obyvatelstvem Kelty, Germány a Slovany.
Podobné stavby jsou stavěny jako obrané věže v raném středověku i po úpadku Římské a Západořímské říše, později se stávali jádrem středověkých tvrzí a hradů, než mnohé z nich v postupujícím středověku upadli do zapomnění.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování jest adresováno všem sponzorům včetně budoucích, kteří stavbu vyhlídkové věže podpořily zejména finančními prostředky, svou prací či jinak.
Zvlášť patří poděkování Matěji Valešovi a partě z Holýšova a okolí za podporu; Hynkovi Musilů za tvorbu těchto www; otci a bratrovi, kteří mě se stavbou pomáhají a nejvíce manželce a synovi, že se mnou mají bezbřehou trpělivost a věnují mi obrovskou dávku tolerance.