HLAVNÍ SPONZOR:
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI:
Elektroinstalace ELIMONT s.r.o.ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERKhumanwasteNAŠE MĚSTO PŘEŠTICE
Jako pravidelný dárce krve a dárce kostní dřeně na těchto stránkách propaguji:
Darování kostní dřeně:
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
Daruj krev, daruješ život:
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
CHALUPY U ZEMĚTIC
PRACOVNÍ NÁZEV „ŠTĚPÁNKA“
Lokalizace: Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“
(počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ s lokalizací „nad Poraženým lesem“).
Vyhlídková věž Štěpánka
AKTUALITY
ZAJÍMAVOSTI
NOVINKY8. ČLÁNEK
PODPORA 2017? A DALŠÍ VÝSTAVBA.
V roce 2017 se pokusím žádat Plzeňský kraj o finanční podporu na dokončení stavby, zejména nákup dřevěných prvků na krov, střešní latě, výrobu oken, dveře a nákup materiálů pro ošetření povrchů dřevěných konstrukcí.
Plzeňským krajem byl projekt podpořen v předchozím roce podpořen Plzeňský kraj, podpora byla použita na provádění hrubé stavby, nákup cementu, vápna, betonářských výztuží a prken. O materiální podporu na provedení vyhlídkového ochozu jsem požádal obec Merklín, již v loňském roce jsem jako věcný dar od obce Merklín získal 12 trámů na stropy rozhledny.
V letošním roce se připomenu s postupem výstavby společnosti Tondach Stod, od které mám přislíbenou střešní krytinu.
Pokud by přislíbená spolupráce se společnosti Tondach Stod nebyla uskutečněna a střešní krytina nebyla poskytnuta formou daru, musel bych hledat náhradní řešení pro použití střešní krytiny na stavbu. Případný nutný nákup nové krytiny na kompletní střechu rozhledny je mimo použitelný rozpočet v letošním i následujícím roce.