HLAVNÍ SPONZOR:
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI:
Elektroinstalace ELIMONT s.r.o.ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERKhumanwasteNAŠE MĚSTO PŘEŠTICE
Jako pravidelný dárce krve a dárce kostní dřeně na těchto stránkách propaguji:
Darování kostní dřeně:
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
Daruj krev, daruješ život:
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
CHALUPY U ZEMĚTIC
PRACOVNÍ NÁZEV „ŠTĚPÁNKA“
Lokalizace: Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“
(počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ s lokalizací „nad Poraženým lesem“).
Vyhlídková věž Štěpánka
AKTUALITY
ZAJÍMAVOSTI
NOVINKY6. ČLÁNEK
ZVELEBOVÁNÍ OKOLÍ
Nesmím zapomenout na zvelebování okolí, při polní cestě od křížku (křižovatka polních cest Zemětice přez ZD – Čelákovy – Chalupy - les) k Čelákovům došlo na podzim roku 2015 k výsadbě 17 stromů tradičních českých ovocných odrůd zejména jabloní, krušní a třešní. Jsem velice rád, že po loňském extrémně suchém létě se podzimní výsadba povedla. Všechny stromy se ujaly.
Stromy jsem vysázel ve spolupráci s obcí Zemětice, která je získala jako dar od Plzeňského kraje v rámci programu „1000 stromů pro Plzeňský kraj“
V letošním roce na podzim zasázenou alej doplním o dalších 12 stromů tradičních českých ovocných odrůd. Nově vysázené stromy a již stávající alej vysázenou na podzim 2015 doplním výsadbou křovinatých remízů. Na výsadbu jsem požádal o podporu z ekologických projektů, kterou jsem ve výši 8.000 Kč obdržel od Plzeňského kraje Plzeňský kraj. Předpokladem výsadby je přínos pro přírodu a krajinu zejména zachování druhové rozmanitosti dřevin v krajině, zachování genofondu původních krajových odrůd tradičních ovocných dřevin, možnosti úkrytu drobné zvěře a ptactva, využití plodů jako příkrm, zlepšení krajinného rázu území, posílení mimo-sídelní zeleně, vznik nové aleje.
Dalším - dílčím úkolem bude při výstavbě současně provádět postupné odklízení stavebního materiálů s finální úpravou terénu, obnovení zatravnění okolí rozhledny a péčí o stávající dřeviny.