HLAVNÍ SPONZOR:
Plzeňský kraj - nejlepší místo pro život
SPONZOŘI:
Elektroinstalace ELIMONT s.r.o.ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERKhumanwasteNAŠE MĚSTO PŘEŠTICE
Jako pravidelný dárce krve a dárce kostní dřeně na těchto stránkách propaguji:
Darování kostní dřeně:
POMOCI MŮŽE KAŽDÝ
Daruj krev, daruješ život:
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
CHALUPY U ZEMĚTIC
PRACOVNÍ NÁZEV „ŠTĚPÁNKA“
Lokalizace: Vyhlídková věž je stavbou solitérního charakteru na nezastavěném vrcholku cca. 0,5 km od sídelního útvaru Chalupy (obec Zemětice) západním směrem. V území obce Zemětice – místní část Chalupy na mírném vršku nad oběma sídly, pomístní název „na Prantu“
(počeštěný „Brant“ – z něm: milíř, starší název z pozemkových map „na Brantu“ s lokalizací „nad Poraženým lesem“).
Vyhlídková věž Štěpánka
AKTUALITY
ZAJÍMAVOSTI
NOVINKY1. ČLÁNEK
PŘÍPRAVA STAVBY A ZAHÁJENÍ LÉTO 2015.
1. Projektování.
Náčrty a studii stavby a finální projekt pro umístění stavby a pro povolení stavby zpracovávalo architektonické studio:
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ŠNEBERK
Ing.Arch. Petr Šneberk
Suvorovova 19
326 00, Plzeň
W: www.sneberkarchitekt.cz
Odkaz na akci na stránkách architektonického studia.
Projektové práce probíhali v roce 2011 a 2012
2. Získání zdícího materiálu.
V roce 2013 a 2014 bylo od různých subjektů získáno množství cihel, zejména při odstraňování staveb.
S přebíráním, bouráním, čištěním cihel, dopravou a skladováním na staveništi mi ve svém volném čase pomohla parta okolo kamaráda Matěje Valeše z Holýšovska.
3. Konec roku 2014.
V době podzimu 2014 jsou provedeny výkopy, terénní úpravy a na místě je naskladněn stavební materiál, zejména zdící. Na staveništi je připraven materiál na bednění základů a kamenivo do základů, je dovezen hrubý betonářský písek a drobný štěrk pro míchání betonu. Zároveň byla otevřena mělká povrchová pískovna pro míchání malty.
4. Financování
Z hlediska finanční náročnosti je stavba prováděna stavebníkem ve vlastní režii, materiálové náklady jsou hrazeny z vlastních zdrojů a práce je prováděna stavebníkem a dalšími pomocníky.
Plzeňským krajem byl projekt podpořen pro rok 2015 částkou 20.000 Kč Plzeňský kraj, podpora byla použita na provedení základů a rozjezd stavby.
V rámci stavby určitě neodmítneme jakoukoliv pomoc, ať se bude jednat o finanční podporu, materiál na stavbu či pomoc při provádění stavby anebo alespoň morální podporu.